Bransjefokus

Arbeidsnorsk

Bransjefokus

 

Hver bransje har ord og vendinger som brukes hele tiden og som alle forstår. Dessuten er det egne standarder, personal- og HMS- regler som gjelder for bransjen som skal sitte i ryggraden. Det kan oppstå problemer hvis ikke dette er kommunisert og forstått av alle.

 

Som leder kan det være vanskelig å ta ting opp når problemene først er der. I Arbeidsnorsk bygger vi inn elementer som du som leder ønsker å fokusere på. Det kan være generelle tema som dere ønsker skal gjennomsyre en god kultur, det kan være spesialkunnskap som noen grupper trenger, eller et forebyggende fokus for å unngå problemer dere allerede har sett i det daglige.

 

I Arbeidsnorsk-kursene får vi særlig gode tilbakemeldinger denne delen. Deltakerene opplever at vi legger opp tema som gjelder dem, rett inn i hverdagen. Det gir også motivasjon for læring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 All Rights Reserved