Helsenorsk

Arbeidsnorsk

Helsenorsk

 

 

Ønsker dere å gi utenlandsk arbeidskraft innsikt i norsk helsevesen og norsk fagterminologi?

Har dere tenkt å rekruttere helsepersonell fra utlandet og trenger helsenorskopplæring?

 

Vi kan tilby opplæringsopplegg i helsenorsk som sikrer :

  • at deltakerne er språklig rede til arbeid når de ankommer Norge
  • relevant arbeidsnorsk rettet mot helsesektoren
  • fokus på forståelse av rolle og krav i norsk helsevesen
  • videre opplæring i Norge parallelt med at de jobber i helsesektoren

 

 

 

 

 

 

 

Modul 2- Praksis i Norge- 2 mnd

 

8 uker praksis

2 timer nettsamling hver 2. uke

Individuelle nettmøter hver 2. uke

4 samlinger før Norskprøven

Egenarbeid på kunnskap.no

 

80% B1 muntlig, 10% skriftlig

 

 

 

Modul 3- Jobb i Norge- 6 mnd

 

2 timer nettsamling hver 2. uke

Individuelle nettmøter hver 2. uke

4 nettsamlinger før Norskprøven

Egenarbeid på kunnskap.no

 

 

90% består B1 skriftlig

 

 

© 2018 All Rights Reserved