Modul 1

Arbeidsnorsk

Modul 1- Læring i hjemland- 6mnd

 

Oppstartsamling, 2 dager a 6 timer

Norsklærer reiser til opplæringssted i hjemland og gjennomfører en 2 dagers oppstartsamling.

Målet er gode relasjoner i gruppen og mellom lærer/ deltakere, samt forståelse for læringsverktøy og opplæringsprogram.  

 

Nettsamling, 2 timer annenhver uke i 26 uker

Nettbasert undervisning i helsenorsk fra privat PC

Grupper à 10 deltakere- stor grad av muntlig trening

Undervisningsvideo med spørsmål fra lærer

Forberedte dialoger over kjente tema

Forberedte strukturoppgaver

 

Individuelle nettmøter, annenhver uke i 26 uker

Lærer har rettet utførte oppgaver på kunnskap.no, og gir individuell veiledning på bakgrunn av de behov som sees i oppgaveloggen

Midtveissamling i opplæringsland etter 3 mnd, 2 dager a 6 timer

Rollespill og øvelser - muntlig norsk

 

Krevet egenarbeid på kunnskap.no;

Helsenorsk med Norsk Pluss Akademi og Norsk Pluss Arbeid

Alle deltakere skal gjennomføre 80% av oppgavene i disse verktøyene, estimert til 120 timer egenarbeid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 All Rights Reserved