Modul 2

Arbeidsnorsk

 

Modul 2 - Praksis, 8 uker

Utplassering i arbeidspraksis ved helseinstitusjon;

Oppfølging av Hero Kompetanse på praksissted 2 ganger, samt tilgjengelighet på telefon;

 

Nettsamling, 2 timer annenhver uke i 8 uker

Nettbasert undervisning i helsenorsk fra privat PC

Grupper à 10 deltakere- stor grad av muntlig trening

 

Individuelle nettmøter, annenhver uke i 8 uker

Lærer har rettet utførte oppgaver på kunnskap.no, og gir individuell veiledning på bakgrunn av behov sett i loggen

 

Samlinger, 4 dager à 3 timer

Stort fokus på arbeidslivskunnskap for helsesektoren og muntlig trening på helseterminologi

Eksempeltest på norskprøven gjennomføres

 

Krevet egenarbeid på kunnskap.no

Helsenorsk med Norsk Pluss Akademi og Norsk Pluss Arbeid

Deltakere skal gjennomføre resterende 20% av oppgavene i disse verktøyene, estimert til 30 timer egenarbeid

 

 

 

© 2018 All Rights Reserved