Modul 3

Arbeidsnorsk

Modul 3- Jobb i Norge- 6 mnd

 

Nettsamling, 2 timer annenhver uke i 26 uker

Nettbasert undervisning i helsenorsk fra privat PC

Grupper à 10 deltakere- stor grad av muntlig trening

 

Individuelle nettmøter, annenhver uke i 26 uker

Lærer har rettet utførte oppgaver på kunnskap.no, og gir individuell veiledning på bakgrunn av de behov som sees i oppgaveloggen- fokus på skriftlig norsk for B1

 

 

Krevet egenarbeid på kunnskap.no

Deltakere kreves å gjennomføre egenarbeid innen helsenorsk, estimert til 50 timer egenarbeid

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 All Rights Reserved