Norske koder

Arbeidsnorsk

Norske koder

 

Å forstå norsk arbeidsliv og hva som kreves, er avgjørende for å lykkes i Norge. Ansatte som kan kommunisere med kunder/brukere og kolleger, får tilhørighet til bedriften og kjenner seg hjemmer i lokalsamfunnet, og trives derfor bedre og yter mer.

 

Å forstå norske koder er avgjørende for at dine ansatte skal yte sitt fulle potensiale og fortsette som arbeidstakere over tid.

 

Helt konkret gjelder det å mestre det å ta imot og følge opp beskjeder og kunne gjøre avtaler og diskutere praktiske gjøremål på en klar og tydelig måte. I tillegg må man kunne forklare kolleger hvordan noe skal gjøres, og til enhver tid tilpasse eget språk til den man snakker med.

 

Man må også kunne forholde seg til fagord som er knyttet til jobben, og man må kunne lytte kritisk til det som blir sagt på møter, og komme med egne innspill. Det er nødvendig at jobben utføres på en trygg måte, derfor må HMS-regler oppfattes korrekt og følges. Manglende eller uklar kommunikasjon kan føre til farlige situasjoner på arbeidsplasser.

 

 

Som privatpersoner har vi mange ulike roller, vi er blant annet foreldre, kunder, klienter, venner, naboer og samboere. Det krever at vi må kunne forstå beskjeder fra for eksempel kunder, lærere, tannleger og styret i borettslaget. Vi må også kunne forstå forklaringer på hvordan en medisin skal inntas. Vi går i ulike butikker og er forbrukere mye av tiden. Vi må derfor kunne spørre om en vares innhold og eventuelt klage på en vare som ikke er tilfredsstillende. Går vi på offentlige kontorer, må vi kunne presentere vår sak på en strukturert måte og argumentere for de rettighetene vi har.

 

 

Aktuelle tema

 

 • HMS
 • Ledelse i norske bedrifter
 • Synlige og usynlige plikter på jobb
 • Kundefokus
 • Demokrati og ytringsfrihet
 • Spilleregler og selvbilde
 • Personlig effektivitet
 • Service
 • Nettverk
 • Barn/Skole/fritid
 • Økonomi, bolig helse og pensjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 All Rights Reserved