A1

Arbeidsnorsk

A1 - Begynner

 

På dette nivået kan deltakeren forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn

om seg selv og nære forhold. Deltakeren kan delta i rutinepregede samtaler på en enkel måte, hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.

 

Lytte A1

• Kan gjenkjenne og forstå kjente ord og heltenkle fraser som angår egen person, familie,

nære omgivelser og vanlige yrker man møter ihverdagen, når det snakkes langsomt og tydelig

og med mange pauser.

 

• Kan forstå tall, uttrykk for mengde, priser og tidsangivelser

 

• Kan forstå dagligdagse uttrykk og beskjeder som er rettet direkte til en, dersom det snakkes

langsomt og tydelig

 

• Kan forstå spørsmål og følge helt enkleinstruksjoner og anvisninger, når det snakkes langsomt og tydelig.

 

 

 

Snakke A1

• Kan bruke enkle, stort sett isolerte, fraser og setningsfragmenter for å presentere seg og fortelle om hvor en bor og hvor en kommer fra

• Kan fortelle om personer en kjenner ved hjelp av ord og enkle uttrykk • Kan bruke svært korte formuleringer for å fortelle om dagligdagse gjøremål

• Kan gi korte, enkle instruksjoner og beskjeder

• Kan komme med korte, innøvde ytringer som passer i en gitt situasjon

• Kan bruke enkle, innøvde fraser til å fortelle om egen arbeidserfaring

 

Samtale A1

• Kan bruke enkle, vanlige hilsningsfraser

• Kan presentere seg selv og andre

• Kan stille og svare på enkle spørsmål om personlige forhold og emner fra dagliglivet

• Kan gi uttrykk for at en ikke forstår, for eksempel ved å be om gjentakelse

• Kan gi uttrykk for hva en liker og ikke liker

• Kan delta i enkle samtaler når samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er støttende, for eksempel ved å omformulere og gjenta

 

Lese A1

• Kan gjenkjenne kjente navn, kjente ord og svært enkle fraser i enkle oppslag i de vanligste hverdagssituasjonene

• Kan gjenkjenne og forstå ikoner på skjerm

• Kan lese og forstå kjente ord og svært enkle setninger, for eksempel i enkle beskjeder,skjemaer og oppslag og i enkle meldinger i e-post og på sms

• Kan lese og forstå enkle, tilrettelagte tekster, både på papir og digitalt

• Kan lese og få med seg hovedinnholdet i svært enkle litterære tekster, for eksempel enkle dikt og bildebøker med enkel tekst • Kan følge korte, enkle instruksjoner, både på

papir og i digitale opplæringsprogrammer, spesielt hvis de inneholder bilder som virker forklarende

• Kan til en viss grad oppfatte innholdet i enkelt informasjonsmateriell og i korte, enkle beskrivelser, særlig hvis de inneholderillustrasjoner

 

Skrive A1

• Kan skrive tall og datoer

• Kan fylle ut enkle skjemaer med personlige opplysninger, som eget navn, nasjonalitet, adresse, alder eller fødselsdato, både på papir og digitalt

• Kan skrive korte og enkle meldinger på sms

• Kan skrive ord og enkeltstående enkle setninger og bruke faste uttrykk om seg selv og andre, som hvor en bor og hva en gjør, både på papir og digitalt

• Kan skrive korte, enkle hilsener og beskjeder til personer en kjenner ved å bruke enkeltstående setninger og faste fraser

• Kan skrive korte, svært enkle e-poster

© 2018 All Rights Reserved