Norskopplæring

Arbeidsnorsk

Norskopplæring

 

Vi tester alltid deltakere før vi setter i gang kurs og finner ut hvilke norskferdigheter de har. Så legger vi en fagplan og mål ut fra det. Noen av våre kunder avslutter også kursene med den offisielle Norsprøven der deltakerne testes i muntlig, skriftlig, lesing og lytteforståelse.

 

Det felles europeiske rammeverket for språk er retningsgivende og er utarbeidet av Europarådet. Nivåskalaen brukes for å beskrive kunnskaps- og ferdighetsnivået til språksstudenter i Europa og i økende grad også i andre land. Hensikten er å skape en felles europeisk standard for de ulike språknivåene. Skalaen er inndelt i tre hovednivåer, hver med to undernivåer, til sammen seks ulike nivåer

 

B1 – selvstendig bruker mellomnivå

I tillegg vil vi vurdere ulike spor i opplegget:

Spor 1

er tilrettelagt for deltakere som har liten eller ingen skolegang. Noen vil være uten lese og kriveerfaring, mens andre vil kunne lese, men være lite vant med å bruke skriftspråket somredskap for læring fordi de ikke har fått tilstrekkelig lese- og skriveopplæring tidligere.For deltakere som aldri har lært å lese, og som derfor er vant til å få informasjon og lære gjennomdialog, praktiske erfaringer og arbeid, er det utviklet en egen alfabetiseringsmodul. Mangelen på skriftspråks- og skoleerfaring gjør at deltakerne har behov for grunnleggende lese- og skriveopplæring før de går inn i ordinær språkopplæring på spor 1. Opplæringen på spor 1 har langsom progresjon.

 

Spor 2

Spor 2 er tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang. Deltakerne har skriftspråklige ferdigheter på morsmålet eller et annet språk og kan bruke skriftspråket som redskap for læring.Noen av deltakerne på spor 2 kan ha liten eller ingen erfaring med det latinske alfabetet og vil derfor trenge opplæring i å bruke dette. Mange har kompetanse i ett eller flere fremmedspråk og kan ha utviklet en språklig bevissthet som kan være nyttig i norskopplæringen.Opplæringen på spor 2 har middels progresjon.

 

Spor 3

Spor 3 er tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning. Noen har også påbegynt eller fullført utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Deltakerne er vant til å bruke lesing og skriving i tilegnelse av kunnskap og har ofte lært ett eller flere fremmedspråk på skolen. Mange har utviklet gode læringsstrategier og har høy språklig bevissthet.

Opplæringen på spor 3 har rask progresjon.

 

 

© 2018 All Rights Reserved