Hospitaldrift Bergen

Arbeidsnorsk

Arbeid og språkopplæring ved Hospitaldrift ved Haukeland universitetssykehus

 

Av Cathrine Framholt, Kommunikasjonsrådgiver, Fylkeskontoret - NAV Hordaland

 

 

Hospitaldrift samarbeider med NAV og Hero Kompetanse om et kurs for innvandrere som gir deltakeren både språkopplæring og arbeidspraksis. I tiltaket får deltakerne mulighet til å prøve seg ved én av syv enheter som driver støttetjenester ved Haukeland universitetssykehus.

Aysel Yuksel fikk 100 prosent jobb etter fem måneders kurs. Her avbildet sammen med venninnen Rozi fra Vest-Kina, og som Aysel hadde hun utfordringer med språket. Men etter at hun gikk på forrige kurs har også hun fått jobb på Kvinneklinikken.

 

Utgangspunktet for tiltaket var at en del arbeidssøkende innvandrere med høy motivasjon og ønske om å arbeide slet med å komme i gang, på grunn av for dårlige norskkunnskaper.

 

 

 

- I starten samarbeidet vi med flere bedrifter, og hadde deltakere plassert flere steder, sier Vivian Wolfe Dahl, rådgiver ved NAV Intro (NAV Tiltak, Marked og Intro). Etter en stund erfarte vi at det var en fordel å ha språklæreren mest mulig ute hos deltakerne. Og dermed var det mer praktisk å ha alle deltakerne utplassert hos samme arbeidsgiver. Samarbeidet med Hospitaldrift fungerte veldig fint helt fra starten, og vi er glade for at de nå tar i mot alle deltakerne, sier Vivian.

 

 

Kjersti Christensen fra Hero kompetanse er ansvarlig for norskopplæringen. Hun forteller at det er helt sentralt for voksnes motivasjon og læring at opplæringen er direkte relevant for arbeidet de skal utføre, og hun blant annet benytter Hospitaldrifts rutiner som en del av undervisningen.

 

-Ved å jobbe med eksisterende rutiner, som deltakerne uansett må lære seg, har vi en glidende overgang mellom opplæring og arbeid. Jeg har stor tro på at dette gir bedre utbytte både for Hospitaldrift og for deltakerne.

 

 

Unni Karlsson, er arbeidsleder i Hospitaldrift og avgir en del av tiden til oppfølging av deltakerne. Hun har også tett kontakt med Hero. Kurset varer i fem måneder og starter med to uker språkopplæring, med tema fra arbeidsplassen. Resten av tiltaksperioden jobber deltakerne tre dager i uken på sykehuset, og er to dager i uken på arbeidsrettet norsk-opplæring hos Hero. For å sikre at opplæringen blir så arbeidsnær som mulig, er også norsklærer ute i bedriften og følger opp den enkeltes læring i jobbsituasjon.

 

Av de 27 deltakerne som har avsluttet kurset i 2012 og 2013, har 21 fått ordinært arbeid.

De aller fleste får jobb hos Hospitaldrift på Haukeland sykehus, og det er også noen som har fått jobb ved andre sykehus eller i tilsvarende virksomhet.

 

Ingenting er vanskelig når man trives

 

Blant de som stortrives er Aysel Yuksel. Hun har bodd ni år i Norge og er opprinnelig fra Tyrkia. Hun hadde arbeidserfaring fra da hun og mannen drev innvandrerbutikk sammen, men snakket lite norsk i jobben sin, og har vært hjemme med barna da de var små. Etter hvert ville hun gjerne få mulighet til å jobbe, og skjønte at hun måtte snakke bedre norsk. Fra hun kom inn på tiltaket har hun stortrivdes. Nå snakker hun godt norsk, går på jobb, trives med kolleger, og er en av mange som bidrar med renhold, matlaging og andre oppgaver ved Kvinneklinikken.

 

-Jeg har så hyggelige kollegaer, og mange har blitt mine gode venner, sier Aysel.- Jeg fikk fast 100 prosent stilling etter sommerferien, og er kjempefornøyd.

 

© 2018 All Rights Reserved